Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP åk 8-9 Slöjd 18/19

Skapad 2018-08-16 11:08 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Under läsåret kommer vi att arbeta individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten.

Eleven kommer att arbeta med både trä-, metall- och textilslöjd.

Eleven ska planera, genomföra, värdera och utvärdera sitt arbete.

Arbetsprocessen ska dokumenteras och lämnas in till handledaren.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdigt produkt.

Du ska dokumentera planering, arbetsprocess och värdering.

Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med handledning.

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • lösa problem
 • planera och strukturera arbetet
 • använda för slöjden specifika begrepp, tex. sömsmån, kapmån och pfiffikus
 • resonera, analysera och värdera
 • motivera val
 • se sammanhang
 • läsförståelse

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hela arbetsprocessen dvs. hur du genomför de olika momenten.

Vilka beslut du fattar och hur du löser dina uppgifter.

Hur du tar ansvar för att arbetet går framåt och blir färdigt.

Vi tittar på hur du arbetar. Vilka egna initiativ du tar. Hur du löser problem som uppstår. Hur du driver ditt arbete framåt. Vi gör en bedömning utfrån den dokumentation som du har gjort.

Undervisning och arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Skriftliga instruktioner
 • Muntliga instruktioner
 • Handledning
 • Enskilt arbete
 • Prova på

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: