Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L'école en France( vecka 34-41)

Skapad 2018-08-16 11:08 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F – 8 Moderna språk - språkval
Den här kursen handlar huvudsakligen om skolan i Frankrike. Vi kommer att arbeta med en text där elever i en klass träffas första gången efter sommarlovet. De pratar med varandra om schemat, lärarna och om andra elever på skolan. Utöver att arbeta med skoltemat kommer vi att gå igenom vissa grammatiska moment(böjning av avoir, être, er-verb) samt också repetera grundläggande ord och fraser vi arbetat med tidigare under sjuan. Även förmågan att berätta kortfattat om sig själv skriftligt och muntligt kommer att övas.

Innehåll

Hur vi ska arbeta

* Kap 1 i textboken om skolan

* Kap 1 i övningsboken(övningar om skolan, böjning av er-verb i presens m.m.)

* Material om être, avoir, er-verb

 

Bedömning 

Följande förmågor kommer särskilt att bedömas:

* läsförmåga(texter med skolan som tema)

* skrivförmåga(kunna svara på frågor om text)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Kunskapsmatris för moderna språk år 4-9

Rubrik

Ny nivå
F
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: