Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Fysik aukstik åk 8

Skapad 2018-08-16 11:25 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Pedagogisk planering för arbetsområdet Akustik i fysik-åk 8

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområdet  Akustik i fysik-åk 8

 

syfte:

 

•  Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

•  Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

•  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Centralt innehåll

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.Fysikens metoder och arbetssätt   

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

 

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna

 • förklara vad ljud är och hur ljud fortplantar sig

 • skillnaden mellan hög ton och låg ton

 • redogör för ljudets fart i några olika ämnen

 • enheten för att mäta olika toner

 • vad resonans är

 • ange frekvens gränserna för ultraljud och infraljud och ge exempel på några användningsområden för ultraljud

 • skilja mellan ton och buller

 • redogöra för begreppen tonstyrka och tonhöjd

 • enheten för ljudnivå och veta var örats smärtgräns ligger

 • veta att ljud reflekteras

 • berätta om hur eko uppstår

 • örat och hörseln
Arbetsformer

Lärarledda genomgångar , diskussioner, laborationer och filmer.

 

Bedömning

 • Bedömningen avser hur väl du kan redogöra för arbetsområdet.

 • Bedömningen görs kontinuerligt under fysiklektionerna, av inlämnade arbetsuppgifter, genomförda laborationer ,muntligt och skriftligt lektionsarbete och läxförhör samt på det avslutade provet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: