Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planerin Kurdiska 18HT V(36-43)

Skapad 2018-08-16 11:42 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål Kurdiska, Sorani i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, Läsa och Skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Eleven ska lära sig kurdiska bokstäver både uttal och form.

2- Avkoda enkla ord och förstå innehållet.

3- Att lära sig nya ord och korta meningar.

4- Eleven ska uttala/skriva enkla ord.

Undervisning och arbetsmetoder

1- Vi ska öva på kurdiska alfabetet.

2- Vi skriver och målar bokstäver. allt detta igenom boken.

3- Dialog-övning i små grupper.

4- Grupp arbeta.

5- Använda digitala verktyg.  

 

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

!- Uttala/skriva kurdiska bokstäver.

2- Läsa ord, enkla meningar och förstå innehåller.

3- Skriva korta meningar.

4- Återberätta muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: