Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018

Skapad 2018-08-16 12:05 i Palmbladsskolan Uppsala
Ord& begrepp, ideologi- & valkompass Ideologier & partier Sveriges statsskick, hur man röstar, skolval Regeringsbildning, examination
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Den 9:e september är det val till riksdag, landsting och kommun. Då avgörs hur Sverige ska styras under åren 2018-2022. För fyra år sedan gjorde valresultatet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick stöd av riksdagen för att bilda regering, Alliansen fick stöd av landstingsfullmäktige och S, MP, V och Fi av kommunfullmäktige i Stockholm. Vi kommer att studera hur Sveriges politiska system fungerar, framförallt med fokus på riksdag och regering. Kommun och landsting jobbade vi med i maj, så en smärre repetition får räcka. Vi kommer också att studera de olika partierna som finns i riksdagen och de tankesätt eller ideologier som ligger till grund för dem.

Innehåll

Vi kommer att göra det här:

Nyckellektion ord & begrepp politiska ideologier

Ideologi- och valkompass, mingelredovisning

Läroboksläsning och –lyssning

Föreläsningar, stå och lyssna

Valfrågor 2018, tidningsartikel, walk&talk

Övning ”Regeringsbildning”

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Val 2018: Ideologier&partier, Sveriges politiska system

Förklaring till matrisen

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Politiska strukturer
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Påverkan individ/samhälle
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällsfrågor
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: