Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE-Identitet

Skapad 2018-08-16 12:53 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola F – 9 Religionskunskap
I tonåren är det vanligt att man söker efter sin egen identitet. Man vet inte riktigt vem man är eller ska vara. Det kan handla om kläder, musik, smink, tro, grupptillhörighet, sexuell läggning eller något helt annat. Vi ska försöka hitta svar på ’Vem är jag?’

Innehåll

I det här området ska vi arbeta med:

- hur identitet skapas

- olika livsfrågor

- hur det kan vara med killar och tjejer, sexuell läggning, tro etc. och den inverkan på vår identitet detta innebär

- Hur olika livfrågor skildras i populärkultur

Vi kommer att diskutera, se film, arbeta med en uppgift om identitet i populärkulturen samt avsluta med att göra en tidning.

Beträffande tidningen återkommer jag med instruktioner.

Matriser

Re
HT -14 Bedömningsmatris Identitet - religion

F
E
C
A
Hantera centrala ord och begrepp inom ämnesområdet
Din språkutveckling visar du genom att du förstår orden och begreppens innebörd och visar din förmåga att använda dessa på rätt sätt i dina beskrivningar och resonemang.
Du visar en förståelse och användningsförmåga på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar en förståelse och användningsförmåga på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar en förståelse och användningsförmåga på ett väl fungerande sätt.
Resonera om identitet, gemenskap och livsfrågor.
Resonemang om gemenskap, identitet och livsfrågor. Du kan se orsaker och konsekvenser, jämföra, se samband, dra slutsatser och växla mellan olika perspektiv i dina resonemang som du underbygger med motiveringar och exempel.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Metakognitiv förmåga
Din förmåga att komma på olika strategier och lösningar i din examinationsuppgift. Du kan välja, värdera och komma med alternativa lösningar på problemen.
Du presenterar, förklarar och argumenterar kring din examinations -uppgift på ett enkelt och i huvudsak fungerande sätt.
Du presenterar, förklarar och argumenterar kring din examinations -uppgift på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt.
Du presenterar, förklarar och argumenterar kring din examinations -uppgift på ett välutvecklat och väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: