Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - kurdiska, sorani , HT 2018, v36-43

Skapad 2018-08-16 13:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1. Att delta i samtal och kunna presentera sig för olika mottagare.

2. Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talande variationer.

3. Att läsa och skriva olika texter på kurdiska och jämföra med svenska.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1. Högläsning och förklara innehållet.

2. Grupp/ gemensam diskussion/ argumentation om olika frågor.

3. Grupparbete om olika begrepp och frågor.

4. Ordförhör/ övningar.

5.Använda digitala verktyg.

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1.Läsa/ skriva om en text och sammanfatta det.

2. Delta i samtal och resonera över innehållet i texten.

3. Beskriva olika texter muntligt/skriftligt.

4. Skrivregel och stavning har utvecklats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: