Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 -18/19

Skapad 2018-08-16 13:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Magic 5.
Grundskola 5 Engelska
Det engelska språket är ett av de mest spridda språken i världen. Att ha kunskaper i språket är en stor fördel, oavsett om du ska ut och resa, studerar eller jobbar.

Innehåll

 

Under läsåret 18/19 kommer du att fortsätta att lära dig om det engelska språket. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för och kommunicera med människor i andra länder. Du kan berätta om dig själv och ditt liv och du kan också få större kunskap om andras liv.

 

Du kommer få möjlighet att utveckla förmågan att kunna:

* läsa och förstå enkla texter
* läsa och lyssna och förstå det mest väsentliga i enkla texter och instruktioner.
* skriva enkla meningar.
* prata och berätta på engelska om elevnära och vardagliga situationer.

Hur kommer vi att arbeta med detta område?

 • Du kommer att få jobba både enskilt och i grupperingar.
 • Du kommer att få lyssna och läsa olika texter, från olika typer av medier.
 • Du kommer att få titta på film
 • Du kommer att få skriva på manus
 • Du kommer att få sjunga engelska sånger
 • Du kommer att få spela spel
 • Du kommer att jobba med Magic5, text- och arbetsboken (även den digitala produkten.).

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan prata och berätta om vardagliga och elevnära ämnen.

* Jag kan lyssna och förstå det väsentliga i en uppläst text eller film. 

* Jag kan förstå innehållet i en engelsk text.

* Jag kan skriva enkla och begripliga meningar på engelska. 

* Jag kan muntligt berätta/beskriva/samtala vardagliga ämnen.


Hur kommer du att bedömas?

* Kontinuerlig bedömning kommer att ske under lektionstid vid exempelvis samtal och diskussioner.

* Vid bedömningstillfällen så som skriftliga och muntliga prov eller teaterspel

 

 

P.S. Glöm inte att se på läxorna som ett ypperligt tillfälle att både öva och visa att du kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: