👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Loppan ht-18

Skapad 2018-08-16 13:09 i Vittinge förskola Heby
Förskola
En grovplanering tydliggör arbetet på den egna avdelningen för terminen. Efter terminen analyserar och utvärderar avdelningen: Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi nästa termin? Ur Lpfö 98 rev.16 Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Innehåll

Organisation/Personal

Vi är sammanlagt 13 barn på Loppan. Vi är tre pedagoger (Ida, Cecilia och Evelinn) som samtliga arbetar heltid. Vi har kommit fram till att fokus kommer ligga på att få en trygg och stabil barngrupp till en början av denna termin, detta för att barnen varit på semester men också för att vi har skolat in 6 nya barn denna termin. När barngruppen är trygg så kommer de fasta aktiviteterna att startas upp. 

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper under dagen om barngruppen kräver det. 

  • Föräldrasamverkan

Vårnadshavarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom utvecklingssamtal, föräldraråd, föräldramöte, föräldraraktiv inskolning och givetvis genom det dagliga samtalet. 

  • Lärmiljöer

Språk - Alfabet, böcker, sånger, barnens namn och musik.

Rollekshörnan- Kök, dockor, bord, stolar, docksäng, skåp, dockvagn, doktorssaker, utklädningskläder etc. 

Ateljé - sammanslagen ateljé med Snäckan. Här utförs planerad aktivitet samt eget skapande med hjälp av många olika material. 

Bygg och konstruktion - även denna lärmiljö är sammanslagen med Snäckan. Här erbjuds lego, klossar och andra material att bygga med.

Matematik - ris för att ösa och hälla samt uppleva mängd, siffror, våg.

Sinnesrum - en kub som kommer förändras och förnyas för att utmana barnens olika sinnen, qr-koder etc. 

Vi arbetar aktivt med dessa miljöer och ändrar dess innehåll efter barnens intressen. 

  • Fasta aktiviteter

Måndagar: Utelek.

Tisdag: Matematik.

Onsdag: Experiment samt reflektion.

Torsdag: Skogen eller annan utflykt.

Fredag: Sångsamling och mötesdag.

SAMLINGEN:

Måndag: Värdegrundsarbete.

Tisdag: Matematik.

Onsdag: Experiment. 

Torsdag: Rörelse.

Fredag: Sångsamling med Snäckan. 

  • Tema/Projekt

Den kommande terminen skall vi lägga ett stort fokus på matematik. Tanken är att vi skall bygga en matematik lärmiljö, lägga till matematik i de lärmiljöer vi har. Det ska även utvecklas en lärmiljö som stimulerar språket i större utsträckning.

Vi kommer även starta upp andra typer av projekt under terminens gång när vi lärt känna barnen och sett deras intressen.

  • Högtider

Halloween

Nobelmiddag

Lucia

  • Barns inflytande

Vi arbetar ständigt med att följa barnens intresse och förbättrar samt förnyar verksamhet och miljö utefter det. Vi diskuterar och pratar mycket med barnen och låter de vara medkonstruktörer av sin vardag i förskolan. 

Hjälp till självhjälp - barnen ges tid och möjligheter att få prova själva. Där målet är att de ska lyckas.

Pedagogisk dokumentation genomför vi för att få syn på hur arbetet går, vad vi behöver utveckla, vad vi missar och kan bli bättre på. 

  • Värdegrundsarbete

Hela vår verksamhet vilar på en grund där barnen har rätt till sin egen kropp och därmed är detta något vi samtalar om dagligen i olika vardagskontexter. Vi samtalar kring hur man får samt inte får göra m.m. Även styrda aktiviteter kommer beröra detta ämne under denna termin.