Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi åk. 6

Skapad 2018-08-16 13:13 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 6 Historia
Vi kommer jobba med perioden ca. 1718-1850 vilket är en väldigt händelserik tid i vår historia. Fokus kommer att ligga på svensk historia.

Innehåll

Vi kommer under denna termin jobba med:

- Stormaktstidens slut

- Bergsbruk

- Frihetstiden

- Gustaviansk tid

- Upplysningstiden

Vi kommer att tala om både kungar och s.k. vanlig folk samt hur samhället utvecklade sig under perioden; både politiskt och ekonomiskt

Arbetsmetoder: vi kommer att se film, diskutera, arbeta i boken samt göra en lite större skrivuppgift som avslutning.

 

Metod

Undervisningen kommer bestå av:

Genomgångar

Diskussioner

Film

Instuderingsfrågor

Examinationsuppgifter

Uppgifter

  • Hi-Arbetsuppgiften 1720-1850

  • Hi-Bergsbruket

  • Hi-Källövning-En lan 2000

  • HI uppgift bergsbruket

Matriser

Hi
Historia åk 6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer * använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Du har grundläggande kunskaper och använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
ANALYS
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
RESONEMANG
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
KÄLLKRITIK
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: