👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2018-08-16 13:50 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Du lär dig hur saker fungerar och används. Teknik finns nästan överallt.
Grundskola 2 Teknik
I teknik kommer vi att undersöka olika vardagliga tekniska lösningar och föremål. Vi kommer bland annat att behandla datorer och programmering.

Innehåll

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar, praktiska övningar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med stenciler och övningsuppgifter.
 • Experiment.
 • Film.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vardagliga föremål och tekniska lösningar
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade. Du kan nämna tekniska föremål i din vardag och säga hur de är anpassade efter människans behov.
Datorer
Du vet vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Du kan några vanliga föremål som styrs av datorer.
Programmering
Du kan styra föremål med programmering.
Ord och begrepp
Du kan några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.