Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-08-16 13:55 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Du kommer lära dig om vad hållbar utveckling är, naturresurser, konflikter kring naturresurser, vilka energikällor som finns och vilka vi använder samt begreppet "ekologisk fotavtryck".
Grundskola 9 Geografi

Du kommer lära dig om vad hållbar utveckling är, naturresurser, konflikter kring naturresurser, vilka energikällor som finns och vilka vi använder samt begreppet "ekologisk fotavtryck".

Innehåll

Syfte - Varför?

Övergripande frågor:

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan man minska sitt ekologisk fotavtryck?
 • Varför bör andelen förnybaraenergikällor av världens energiproduktion öka och de icke förnybara energikällorna minska?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar?

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att arbeta med geografi hela terminen. Vi ska ha ett skriftliga prov om kapitlet.

I Boken Geografi 7-9 av Bo Andersson et al. ska vi läsa kapitlet om hållbar utveckling  s. 40 - 71, titta på film och ha genomgånger.

Momentet kommer att pågå mellan vecka 34 - 38 och avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: