👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2

Skapad 2018-08-16 14:11 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I NO skall vi arbeta med djur och växters livcykler. Vi kommer att undersöka luften och vattnets egenskaper och diskutera jordens, solens och månens rörelser. Dessutom kommer vi att behandla lösningar och blandningar.

Innehåll

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar, praktiska övningar och gruppövningar.
 • Utflykter.
 • Självständigt arbete med stenciler och övningsuppgifter.
 • Test och diagnoser.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Dina resultat på test och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Matris i SO år 1-3

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologi - Djur och växters livscykler
Du ger exempel på livscykler hos några djur och växter och anpassningar till olika årstider.
Fysik - Luft
Du kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser
Fysik - Vatten
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser. Du kan vattnets olika former (fast, flytande och gas), och vattnets kretslopp.
Fysik - Jorden, solen och månen
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Du skall också kunna månens olika faser, stjärnbilder och himlens utseende.
Kemi - Lösningar och blandningar
Du kan separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Fältsdudier och undersökningar
.
Du kan utföra fältstudier och andra enkla undersökningar som handlar om fysik, biologi och kemi. Du kan dokumentera din undersökning.

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper