Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om fåglar

Skapad 2018-08-16 14:41 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Svenska NO (år 1-3) Teknik Bild
I Sverige finns det många olika fåglar som vi ser runt oss i naturen. Vi ska i och med det här temat lära oss mer om våra vanliga svenska fåglar. Vi ska lära oss artbestämma, jämföra, se likheter och skillnader samt lära oss om fåglarnas livscykel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Lyssna och samtala tillsammans i par/grupp/helklass
 • Jämföra (se likheter och skillnader) 
 • Relatera till egna erfarenheter och iakttagelser
 • Använda begrepp kopplade till fåglar
 • Känna igen olika fåglar i vår närmiljö
 • Samla information från böcker för att skriva faktatexter

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • jämföra olika fåglars utseende och livssätt
 • observera närmiljön och se fåglar runt oss
 • lyssna på dina klasskamrater
 • samla information från olika texter och filmer
 • använda informationen för att skriva faktatexter

Genom att:

 • se hur du kan jämföra 
 • hur du deltar i gruppdiskussioner
 • hur du samlar information från olika typer av texter, samt filmer
 • läsa din faktatext

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer innehålla:

 • Jämförelser (VENN-diagram) och samtal i par/grupp och helklass 
 • Observationer i närmiljön runt om skolan
 • Informationssökande i böcker, samt från filmer. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: