Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratin i Sverige och valet 2018

Skapad 2018-08-16 14:59 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

I det här arbetsområdet ska eleverna lära sig hur demokratiska beslut fattas både i Sverige och i skolan. Eleverna får också lära sig om hur de kan påverka olika beslut i sin vardag. Eleverna får läsa om Sveriges riksdag och regering samt om de olika partierna. De ska bl.a.känna till vad de olika partierna heter, partiledare och symboler. De ska även veta hur det går till när man röstar och känna till hur man vinner ett val och vilka som bestämmer i Sverige efter valet i september.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt.

Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information och kunskap om hur man söker och värderar information från olika källor.

 

 

 

Det här ska du lära dig.

Efter avslutat temaarbete ska kunna besvara följande frågor:

Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?

Hur fattas demokratiska beslut?

Hur fattas lokala beslut i t.ex elevråd, föreningar, kommuner?

Hur kan vi påverka samhället och hur påverkar samhället dig?

Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?

Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma?

Hur går ett val till?

Vilka politiska partier finns?

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, se film och läsa läroböcker och material från riksdagen. Vi följer lilla Aktuellts bevakning och andra nyhetsbevakningar i Sverige. 

Du kommer att arbeta enskilt, i grupp och i helklass.

 

 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Under arbetets gång kommer vi att göra muntliga och skriftliga bedömningar. Efter avslutat arbete kommer du att få visa dina samlade kunskaper genom att svara på frågor både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: