Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Pubertet

Skapad 2018-08-16 15:19 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 3 t.o.m 9 kommer vi att lära oss mer om pubertet, vad händer med kroppen? Vi kommer även diskutera frågor som rör hälsan.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att lära oss mer om pubertet, vad händer med kroppen? Vi kommer även diskutera frågor som rör hälsan.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Lektionerna kommer innehålla:

 • Bi 4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi 4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi 4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Bedömning

Bedömning kommer ges på:

- Din faktatext om djur 

-Din aktivitet under lektionstillfällena.

- Inlämning/faktatext (Detta borde alla veta om puberteten) som innehåller begrepp och fakta om puberteten.

 

Konkretisering av mål

 • Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa så att diskussionerna går framåt.
 • Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa.
 • Du kan diskutera om hälsa, sjukdom och pubertet. Du kan jämföra hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.

Arbetssätt

Vi kommer skriva en övnings-faktatext om valfritt djur innan vi börjar med:  

 • Vi kommer ha genomgångar på de största organen i kroppen. Vi tittar på film och diskuterar.
 • Vi kommer jobba med arbetshäften.
 • Vi kommer att ha gruppdiskussioner om pubertet och vänskap.
 • Vi kommer ha diskussioner om hälsa. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: