Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning Åk 5-6

Skapad 2018-08-16 15:22 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 5 – 6 Matematik
Under hela läsåret kommer vi arbeta regelbundet med problemlösning. Ett problem kan till exempel vara en textuppgift eller en gruppuppgift, men till skillnad från en rutinuppgift så behöver du fundera innan du kommer framtill ett svar. Du får både träna på att redovisa dina lösningar och att skapa egna problem. Du kommer också få diskutera olika lösningsstrategier. Vi använder oss av fem steg vid textuppgifter; 1. Läs uppgiften 2. Vad frågar man efter? 3. Rita enkelt 4. Skriv på mattespråk (med siffror) 5. Är svaret rimligt?

Innehåll

               

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skapa, diskutera och lösa problem
 • redovisa dina lösningar

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

        skapa egna problem, förklara och lösa problem

 • redovisa hur du löser problem, både muntligt och skriftligt
 • bedöma rimlighet i dina svar

Jag bedömer din förmåga genom att:

 • klassrumsobservationer
 • lyssna på dina redovisningar
 • läsa och diskutera dina lösningar med dig

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna på att:

 • lösa olika sorters problem
 • diskutera olika lösningar
 • skapa egna problem
 • tolka texter för att välja lösningsstrategi
 • bedöma rimlighet
 • olika sätt att redovisa, till exempel skriftligt, digitalt och/eller med bilder
 • arbeta gruppvis, parvis eller enskilt
 • arbeta praktiskt, muntligt och skriftligt

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: