Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1 Höstterminen 2018

Skapad 2018-08-16 15:39 i Jonsereds skola Partille
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 1. Men matematik mycket mer än bara matteboken. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Varför gör vi det här?

Du kommer att utveckla din:

 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader,
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med,
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva,
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera, redogöra och formulera,
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Vad ska vi lära oss?

Se nedan - kunskapskrav

Vad ska vi göra?

 • de naturliga talen 0-20
 • att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal,
 • att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12,
 • att arbeta med tallinjen,
 • att räkneramsa framåt och bakåt 0-20,
 • att arbeta med addition och subtraktion,
 • tiokompisarna,
 • räkna med pengar 0-20,
 • geometriska mönster och att arbeta med tangram,
 • att göra och samtala om stapeldiagram,
 • talmönster,
 • att göra räkneberättelser,
 • formulera matematiska uttryck,
 • enkla bråk,
 • rita av enkla figurer från rutsystem,
 • matematiska begrepp som t.ex. fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Hur ska vi arbeta?

 • arbeta laborativt,
 • diskutera och resonera matematik,
 • färdighetsträna i boken,
 • befästa och resonera runt begrepp,
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Hur ska du visa vad du kan?

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse,
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9,
 • se samband mellan siffror och antal,
 • dela upp tal inom området 1-10,
 • tiokompisarna,
 • tallinjen 0-20,
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10,
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

 

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma genomgångar och diskussioner,
 • i enskilt och i grupp/par-arbete,
 • i matteboken,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: