Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige och EU

Skapad 2018-08-16 16:09 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
Inom detta arbetsområde ska vi lära oss om hur Sverige styrs, vem/vilka tar besluten, grundlagarna, val, regering, riksdag, kommuner och landsting. Vi ska även lära oss hur EU fungerar, hur beslut tas i EU och vilken påverkan det har för oss här i Sverige.

Innehåll

v. 34-50, Samhällskunskapsboken s.198-231

v.34 Introduktion till arbetsområdet, vem ska besluta om vad s.200-201

v.35 Sveriges grundlagar, likheter och skillnader s.201 - 204

v36 Val i Sverige s.205 - 210

v.37 Val i Sverige s.205 - 210

v.38  Så styrs Sverige, Riksdagen s.211 - 214

v.39  Så styrs Sverige, Riksdagen s.211 - 214

v.40 Riksdagen, regeringen s.212 - 216

v.41Riksdagen, regeringen s.212 - 216

v.42 Repetition

v.43 Prov 

v.44Höstlov 

v.45 Kommuner s.218 - 219 

v.46 Kommuner s.218 - 219

v.47 Landsting s.220

v.48 Repetition Kommuner, Landsting Prov Kommuner, Landsting

v.49 Prov Kommuner, Landsting

v.50 EU s.221 - 229

v.51 EU s.221 - 229

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: