Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musikhistoria

Skapad 2018-08-16 17:05 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
musikhistoria klassisk musik konstmusik
Grundskola 7 – 9 Musik
Hur lät musik för 100 år sedan, för 300 år sedan och för 1000 år sedan? Vad är klassisk musik? Hur har musiken låtit och utvecklats genom historien? Låter inte all klassisk musik lika?

Innehåll

Detta ska vi göra:

1. Musik - vad är det egentligen? Historiskt perspektiv på ljud, toner, rytmer, musik.

2. Musikens historia: Musiklyssning och analys av instrument och "hur det låter". Vi ska lära oss att höra skillnad mellan stora musikepoker samt jämföra och följa konstmusikens utveckling.

Bra länk: http://musikhistoria.se/

3. Häfte om klassisk musik i Classroom som komplement.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Klassisk musikhistoria - lärandematris

Förmågan att analysera, samtala och reflektera kring musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Ett av målen är att kunna relatera musiken till en given genre/stil. Du får givna kännetecken på de olika epokerna som du sedan skall sätta ihop med respektive epok. Faktorer som har påverkat musiken, som vi kommer att tala om, är t ex kyrkan, industrialismen, revolutioner, krig, samhällsstrukturer, politiska system etc. Du kommer också att vägledas till att förstå olika musikaliska begrepp och förlopp i de olika stilarna/epokerna som hjälper dig att förstå musikens uppbyggnad - hur klang och form skapas och beror av de olika tonsättarna och tiden de verkade i.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna igen och jämföra musik från olika epoker
Urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag
Du kan placera några musikstycken i rätt epok. Du berätta om en likhet eller olikhet mellan epokerna. i viss utsträckning och med viss säkerhet
Du kan placera de flera musikstycken i rätt epok. Du kan berätta om en likhet och en olikhet mellan epokerna. i relativt hög utsträckning och med relativt god säkerhet
Du kan placera de flesta musikstycken i rätt epok. Du kan berätta flera fakta om epokerna och berätta om flera olikheter och likheter som finns mellan epokerna. i hög utsträckning och med god säkerhet
Resonera om vad musiken använts till och vad den har haft för betydelse för samhället och människorna
Resonera om musikens funktioner
Du kan berätta kort om musiken betydelse i dess historiska sammanhang, samt om vad det kan ha betytt för människan eller samhället - enkelt!
Du kan berätta om några funktioner och betydelser som musiken har haft och berätta om vad det kan ha betytt för både människa och samhälle - någorlunda konkret och sammanhängande!
Du kan berätta om flertalet funktioner musiken har haft och förklara dess betydelse för både människa och samhälle ur olika aspekter - välutvecklat!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: