Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du? Vem är jag? åk 6

Skapad 2018-08-16 20:08 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Nu börjar en ny tid i ditt liv - högstadiet! Mycket är annorlunda, och du ska lära känna skolan, nya kompisar, dina lärare - och kanske också dig själv! Vi ska arbeta i några veckor med ett område där du får läsa och skriva texter om hur vi ser på livet just nu. Vem är din förebild, vem vill du vara och vem kommer du bli? Häng med på första arbetsområdet i sexan!

Innehåll

Vem är du? Vem är jag?

Uppstart:

Du har ju redan börjat med att skriva ett brev till dig själv om fyra år. Vem är du nu?

Arbetet:

Under de kommande veckorna (ca 3 veckor) kommer du att få läsa om andra personer, samt diskutera texterna. Du kommer att få fundera över hur du påverkas av reklam och saker du läser på nätet. Du kommer att få fundera över dina positiva egenskaper och slutligen skriva ett framtida personporträtt - Vem kommer du att vara?

Du kommer att få läsa texter, diskutera och samtala, skriva och bearbeta texter. 

Material:

Vi kommer att använda läroboken Zick Zack samt det nya digitala läromedlet Clio online - Vem är du? Vem är jag?

Bedömning:

Du ska lämna in en text för bedömning i slutet av området. Övrig bedömning sker under lektionstid. I matrisen ser du vilka kunskapskrav som kommer att bedömas.

Lycka till!

 

 

Uppgifter

  • Framtidsporträtt - Jag år 2070

  • Skrivuppgift Framtidsporträtt 2070

Matriser

Kunskapskrav Svenska, årskurs 4-6, Ärentunaskolan

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: