Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna 2

Skapad 2018-08-16 20:50 i Lexby förskola Partille
Förskola
Vi kommer att fortsätta arbeta med babblarna och inrikta oss på begreppet "olika".

Innehåll

Förskolans pedagogiska planering - FÖPP

(Hämtad ur: Ann S Pihlgren; Undervisning i förskolan s. 138)

 

Målområde: vad ska barngruppen lära sig, förmå, förstå?

a) Syfte (generativ fråga): varför är kunskapen viktig för människan i världen? Varför är man olika? Hur kan olika se ut?

b) Mål: Från Lpfö 98 rev 16 se nedan.

c) Barnens intressen, initiativ, behov: Vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket tema ska presenteras för barnen? Babblarna och presentera deras olika egenskaper, med Bullerbyn plantering.

d) Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt? Empati, respekt för varandra, människor lika värde.

e) Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? Medkänsla. Just nu är det mycket "min" med leksakerna i barngruppen, få barnen att leka tillsammans och dela med sig.  

f) Pedagogens förhållningssätt: Vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärande ska ske i barngruppen? Dialog mm.

 

 

Utvärdering: Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse? Utvärdering kommer ske i unikum  med hjälp av dokumentation och bildspel.

a) Kriterier: Vad ska utvärderas? Att barnen hjälper varandra och att göra saker tillsammans. Dela med sig av leksaker och upplevelser.  

b) Utvärderingssätt: Hur och när ska utvärderingen genomföras? I slutet av projektet.

 

 

Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuellfortsättning har vi?

a) Aktiviteter: Vilka aktiviteter genomförs? Skapa babblare, plantera med Bullerbyn mm 

b) Formativ uppföljning (observation, dokumentation) Hur följs barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier upp för att påverka fortsatt undervisning? Genom dokumentation och observation.  

c) Lärmiljö ( kontext, material, och tekniker, samverkan och samlärande mellan barnen): Vilken kontext är mest meningsfull?

* Hur används kontexten för att stärka lärandet? Vi kommer dokumentera detta på våra veckoreflektioner.

* Vilka material och tekniker används? Olika material kommer att presenteras för barnen så att de får bekanta sig med det med hjälp av babblarna.

* Hur kommer barnen att uppmuntras till att samverka, samarbeta i lärande och lära varandra Samlas i olika grupper där man befinner sig i ålder med Bullerbyn. Lära av varandras egenskaper.  

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: