Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om demokrati - Vem bestämmer vad och när?

Skapad 2018-08-17 06:24 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Ett arbetsområde om demokrati och regler. Valet till Sveriges kommun, landsting och riksdag 2018.
Grundsärskola 6 – 8 Vardagsaktiviteter Samhällsorienterande ämnen
Vem bestämmer och hur går det till i en demokrati?

Under det här temat kommer vi lära oss mer om hur beslutsprocessen ser ut i en demokrati. Vilka regler har vi? Varför finns de? Hur skulle det se ut om de inte fanns?

Vi kommer att lära oss nya ord och begrepp och vad de betyder. Vi har val i sep 2018.Varför har vi val i Sverige och hur går det till? Vi ska göra egna partier och några valaffischer.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

*förstå och förklara vad ordet demokrati innebär.

*delta aktivt i samtal om normer och regler i vardagen.

*beskriva hur möten exempelvis ett klassråd brukar organiseras och genomföras

 

Du ska också känna till några av våra riksdagspartier samt deras symboler och partiledare.

Innehåll

Vi lever i en demokrati och skolan ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Med anledning av att det är val i år så ska vi även lära oss vad våra riksdagspartier heter och känna igen några symboler.

Frågor vi ska fördjupa oss i är:  

 • Vad innebär det att leva i en demokrati?  

 • Vad har vi för rättigheter och skyldigheter?  

 • Hur fattas beslut i en demokrati?

Genomförande

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde i några veckor runt valet i september. Under arbetet kommer du att:

 • få lyssna på genomgångar
 • göra några valaffischer
 • se på filmer och bildspel
 • delta i diskussioner

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • förklara begreppet demokrati och ge exempel på det i vår vardag och i samhället.
 • vara aktiv i diskussioner i klassrummet kring normer och regler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
  VAA   9
 • Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
  VAA   9
 • Eleven kan hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  C 6
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  C 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  A 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  A 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
  SO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6

Matriser

VAA SO
So

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att: använda begrepp
 • SO
Du kan med hjälp använda ord och begrepp som har med demokrati att göra.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett enkelt sätt.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett utförligt sätt.
Ämne
Förmågan att: delta i diskussioner
 • SO
Du deltar i diskussioner och riktar din uppmärksamhet mot andra genom att lyssna på vad de säger.
Du deltar i diskussioner och framför egna åsikter.
Du deltar i diskussioner och framför egna åsikter samt ställer frågor.
Ny aspekt

VAA SO
Vardagsaktiviteter bedömningsunderlag Lgr 11

Förmågor som ska bedömas

 • VAA   välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA   undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA   undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • VAA   reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • VAA   söka information om service- och kulturutbud, och
 • VAA   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om livsfrågor.
Eleven kan delta i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Eleven kan kommunicera om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i gemensamma beslut på skolan.
Eleven kan delta i något gemensamt beslut på skolan.
Eleven kan beskriva och bidra till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Söka information om service- och kulturutbud
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • VAA   9
 • VAA   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: