Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarminne på Kringlan

Skapad 2018-08-17 07:31 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Sommarminne
Förskola
Att varje barn får berätta om sitt sommarminne.

Innehåll

Mål:

 • Öva att uttrycka sig och förklara för andra så att de förstår.

 • Öva sig att hålla en röd tråd i berättandet.

 • Att hålla fokus.

 • Barnet har inflytande av vad de vill berätta om.

 • Att öva sig att lyssna och respektera den som berättar.

 • Att lära av varandra.

Genomförande: 

Barnet förbereder sig hemma tillsammans med föräldrarna. Till de yngsta barnen kan det vara till hjälp att föräldrarna skriver några meningar som ger stöd till pedagogen.

Vi pedagoger lär oss massor under detta temaarbete. Varje presentation blir unik utifrån barnets förmåga. Hur ska vi stötta barnet så att de vågar vara i centrum på samlingen och berätta? Vilka frågor ställer vi för att få reda på mer om barnets sommarminne. Det är några frågor som vi reflekterar kring i arbetslaget. En kort förberedelse behövs tillsammans med barnet innan.  Allt för att få barnet att lyckas, utmanas och känna sig stolt över sin presentation.

 

Dokumentation:

Barnets presentation dokumenteras. Reflektion efteråt med barnet samt i samtal med vårdnadshavarna. Dokumentationen läggs ut i barnets lärlogg.

 

Utvärdering:

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: