Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering ht-19 Karlslunds förskola av Humlan

Skapad 2018-08-17 08:08 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Grovplanering ht-19

Innehåll

Avdelningen Humlan

Barngruppen kommer att bestå av 9 barn i åldrarna 1-2,5 år.

 Vi är tre stycken pedagoger som jobbar på Humlan.

 

Lärmiljöer

Babblarna- figurer, böcker, mjukisdjur,

Språk - sånger, böcker, sagor och musik. Rim och ramsor och en start av bokstäver.

I vår "lägenhet" finns - kök, affär, dockor, bord och stolar och utklädningskläder etc. Där tränar vi oss på att leka roll -lekar

I vår matsal har vi möjlighet att utföra planerad aktivitet samt eget skapande men oftast målar vi inne på vår avdelning.

Bygg och konstruktion - pussel, lego, bilar, figurer, tåg, duplo och träbitar etc.

 

Vi arbetar aktivt med dessa miljöer och ändrar dess innehåll efter barnens intressen.

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt jobba i små barngrupper för att synliggöra varje barns lärande. Vi lägger stor vikt vid hur man förhåller sig till varandra och är en bra kompis.

Regler och förhållningssätt

Förhållningssätt

Vi arbetar efter ICDP- Vägledandesamspel

Vi möter varje barn utifrån deras behov och förutsättningar. 
Vi pedagoger vägleder barnen i det social samspelet. Vilket betyder att vi finns med i barnens lek och de aktiviteter som vi gör med barnen.

Vi eftersträvar att barnen påbörjar, genomför och slutför i såväl lek som aktiviteter.

Vi uppmuntrar barnen att klä på sig själva i den mån de kan. Vi ska ta oss tid att låta barnen ta på sig själva. Det får ta den tid det tar. Processen till att komma ut är det viktigaste än att komma ut fortast möjligt.

Rutiner

6.00 Förskolan öppnar, alla barn tas emot på avdelningen Haren

7.30 Frukost

8:15-9.00 Valfria aktiviteter inne

8:45 Fruktstund med samling

9.00 Planerad verksamhet/lek ute eller inne

10.30 Blöjbyte/Samling

10.45 Lunch

11.30 Vila

13:45 Mellanmål

14.00 Blöjbyte

14.30-16.30 lärande Lek ute/inne

16.30 Fruktstund

18:00 Förskolan stänger

 

Högtider/ Aktiviteter

Bamseloppet

Maskerad

FN- dagen

Luciafirande - liten morgonsamling med fika. 

Julpyssel/ julgransplundring

Alla Hjärtans dag - pyssel.

Påsk - påsk pyssel . Påsklunch med långbord!

Baklängesmarch

Förskolans dag /karlslundsdagen

Midsommarfirande 

 

Pedagogisk dokumentation och planering

Dokumentation

Vi dokumenterar verksamheten kontinuerligt genom bilder, texter och videoklipp. Vi vill försöka dokumentera mer tillsammans med barnen för att skapa mer delaktighet. Vi har som mål att dela in barnen i mindre grupper för att vi lättare ska kunna se varje barns lärande. Vi kommer synliggöra barnens utveckling och lärande genom vårt dokumentationsverktyg Unikum. Vårdnadshavare har inlogg till unikum där de kan följa barnets utveckling och avdelningens verksamhet.

Projekt/tema

Vi på humlan arbetar med ett tema/ projektinriktat arbetssätt, vilket innebär att vi på olika sätt bearbetar det tema vi har beslutat oss för i arbetsgruppen tillsammans med barnen, just nu har vi Babblarna. Detta görs på olika sätt utifrån läroplansområdena. Hur långt ett tema ska sträcka sig bestäms av barnen och pedagogerna.

Barnet och barngruppen

På vår avdelning har vi bl.a. aktiviteter som är planerade utifrån läroplanen. Vi har vagnar som vi kan använda för att ta oss iväg på utflykt. I början på terminen kommer fokusen ligga på att barnen ska bli trygga på förskolan och med oss pedagoger.  

Föräldrasamverkan

För de som skolas in erbjuder vi inskolningssamtal efter några veckor. Vi stämmer av hur inskolningen gått.

Utvecklingssamtal

Föräldramöte

Ni är självklart välkomna att vara med oss när ni vill, men meddela oss gärna innan.

Miljön

Vi anser att miljön ska stimulera barnen samt uppmuntra deras kreativitet och nyfikenhet. Utformningen av miljön sker kontinuerligt  efter barnens behov och intressen. Märker vi ett stort intresse i barngruppen tar vi tillvara på det och utmanar barnen med nytt material och/eller omformar miljön. På vår avdelning finns leksaker och material på barnens nivå där de kan välja själva vad de vill göra.

Både den inre och yttre miljön utgör en viktig och stor roll för barnets lärande. Hos oss ska barnen få möjlighet att bearbeta och kontinuerligt utvecklas med hjälp av att testa, undersöka, utforska, experimentera och konstruera samt leka och skapa.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: