Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2018-08-17 08:32 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Engelska
En planering för ämnet engelska i årskurs 5. Undervisningen kommer att utgå från läromedlet Champion 5, filmer, lekar samt. fristående skrivuppgifter, läsförståelseuppgifter, hörövningar och talövningar.

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska

- själv skriva och tala engelska

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

- anpassa språket beroende på situation och mottagare

- fundera och reflektera över levnadssätt, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Arbetssätt och metod

Vi kommer att utgå från läromedlet Champion 5 (textbok och arbetsbok). Till varje kapitel kommer det att ges en läxa på texten. Vi kommer också att se en engelsktalande serie och arbeta både muntligt och skriftligt med innehållet. Vi kommer att använda oss av material så som filmer, sånger, lekar, spel samt. fristående övningar både muntligt och skriftligt.

Elevgruppens förslag på arbetssätt

Lekar, teater, prata, film, spel, rugby, powerpoint, Melodifestivalen på engelska, skriva sagor och faktatexter

Bedömning

Du ska kunna:

 • Läsa och förstå engelsk text samt kunna kommentera innehållet 
 • Lyssna och förstå engelskt tal samt kunna kommentera innehållet
 • Förstå och agera utifrån muntliga och skriftliga instruktioner
 • Formulera dig skriftligt (i olika typer av texter så som brev/vykort, beskrivande texter, faktatexter)
 • Bearbeta och förbättra egna texter
 • Tala och föra en dialog 
 • Använda strategier för att förbättra och underlätta lyssnande, läsning och samtal
 • Reflektera över och jämföra sammanhang och områden där engelska används

Dokumentation 

Du kommer under lektionstid att få möjlighet att visa din förmåga att tala engelska, skriva enklare texter och förstå engelskt tal och skrift. Du kommer också att genom mindre diagnoser kunna redovisa dina färdigheter. Läxförhör kommer att byggas upp runt texter i Champion 5. Du kommer efter varje kapitel få visa hur väl du förstått texten, skriva egna meningar utifrån grammatiska strukturer som tas upp i kapitlet samt. jobba med glosor och svåra ord för att utöka ditt ordförråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: