Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

valet 2018

Skapad 2018-08-17 08:40 i Djupedalskolan Härryda
Ett arbete som handlar om valet 2014.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska lära oss; vem som har makten i samhället, vad som är typiskt för en demokrati, vilka partier som finns att välja på.

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

Målet med detta tema är att du ska kunna:

*  förstå olika begrepp till exempel demokrati, medborgare, kommun, riksdag, regering

* känna till några olika partier, partiledare och partisymboler i Sverige.

 

Undervisning ( hur ska vi arbeta)

- vi kommer att samtala och diskutera olika begrepp som är kopplat till temat.

- vi kommer att se film och lära oss mer om riksdag, regering och lära oss om hur ett val går till.

 

Bedömning ( detta kommer att bedömas)

Vi kommer att bedöma om/hur:

 • du deltar i samtal och diskussioner.

 • du kan berätta om betydelsen av några begrepp som du har lärt dig.
 • du kan berätta om några utav Sveriges partier och partiledare du kortfattat kan beskriva hur ett val i Sverige går till.
 • du visar kunskap på skriftligt test.

Tidsplanering

Vi kommer att arbeta med detta tema 34-39 veckorna 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO

Matriser

Sv SO
Valet 2018

Förmåga
Kunskaper om hur det politiska systemet är uppbyggt och fungerar. Detta visar du genom att använda modeller och begrepp på ett korrekt sätt när du resonerar
Du kan på ett enkelt sätt visa att du förstår hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt. Du använder få, och till viss del korrekta begrepp i rätt sammanhang
Du kan på ett enkelt sätt visa att du förstår hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt. Du använder få, men korrekta begrepp i rätt sammanhang
Du kan på ett tydligt och utvecklande sätt visa att du förstår hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt. Du använder många begrepp som är till stor del korrekta och i rätt sammanhang
Du kan på ett tydligt och välutvecklande sätt visa att du förstår hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt. Du använder många begrepp som är korrekta och i rätt sammanhang
Förmåga
Undersöka samhälls- frågor ur olika perspektiv. Detta visar du genom att värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor
Du kan uttrycka dina ståndpunkter
Du använder enkla samband när du resonerar och du kan uttrycka dina ståndpunkter från några få perspektiv
Du använder relativt komplexa samband när du resonerar och du kan uttrycka dina ståndpunkter från flera perspektiv
Du använder komplexa samband när du resonerar och du kan uttrycka dina ståndpunkter från flera perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: