Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv och lite studieteknik

Skapad 2018-08-17 08:48 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla dina förmågor att skriva och formulera dig i skrift. Du kommer även att få en genomgång av studieteknik.

Innehåll

Syfte

Svenska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 


Svenska som andraspråk:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • välja och använda språkliga strategier,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och


Undervisningens innehåll:

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med studieteknik och du som elev ska få skriva en text om dig själv som kommer att heta "Boken om mig själv".


Bedömning:

Bedömningen kommer grundas sig på följande centralt innehåll:


Svenska:

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.Svenska som andraspråk:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 


Följande kunskapskrav i svenska kommer att bedömas:

 • Eleven kan skriva olika slags texter med  innehåll och  fungerande struktur samt  språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.

 • Dessutom kan eleven ge  omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett  fungerande sätt.


Följande kunskapskrav i svenska som andraspråk kommer att bedömas:

 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll, fungerande struktur och viss språklig variation.
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språklighet på fungerande sätt.
 • De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
 • Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll, språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.

 

Tidsramar

Studietekenik, v. 34-35

"Boken om mig själv", v. 36-38


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: