Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärmusikens historia

Skapad 2018-08-17 08:55 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Hur kan man beskriva olika musikstilar inom rock och pop ? Hur har de uppstått, när och varför? Hur har de utvecklats och vilken kom först? Rock- och pophistoria i åk 9.
Grundskola 8 – 9 Musik
"Pop"-ulärmusik - vad är det? När, var och hur började det? Vi lyssnar och sammanfattar kort, samt följer utvecklingen fram till 2000-talet av vad som idag allmänt betecknas popmusik.

Innehåll

Syfte:

Du ska få fördjupad kunskap om var dagens rock- och popmusik härstammar från. När, var och hur har olika musikstilar utvecklats i samhället under 1900-talet? Vilken är musikens funktion i samhället?

Du tar del av genomgångar för att få en förståelse för ämnet, djupare musikhistorisk kunskap och träna ditt gehör. Vi kommer att lyssna på mycket och många musikexempel. .

Hur:


Du äger redan en viss kunskap om populärmusik och det ur inlärningssynpunkt väldigt angeläget att du deltar aktivt under lektionerna. Det kan du göra genom att komma med egna synpunkter och reflektioner, ställa frågor och kommentera vad läraren säger. 

Planering:

Under lektionerna lär du dig om popmusikens olika stilriktningar, dess betydelse för samhället och hur de allra flesta stilarna vidareutvecklas över tid. Musiken kommer till stor del att presenteras med båda ljud och bild. Läraren kommer bl a tala om:

  • var musiken kommer ifrån och hur den började
  • vilken roll den hade under sin tid i respektive samhälle (samhällsklimat)
  • musiktexterna - har de att budskap? 
  • klädstil, dans, politik, inre och yttre påverkan på artister och människor, "baksidor"

Bedömning::

hur väl du förklarar skillnaderna mellan olika musikgenre, bra sätt att tänka (hjälpmedel): 

 • hur låter det - gammalt, nytt, mono, stereo
 • sångstilen, hur låter det
 • artisten - känns den igen

hur väl du lyssnar och kan svara på frågor och även reflektera kring andras synpunkter

 

Uppgifter

 • Populärmusikens historia

 • Populärmusikens historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Populärmusikens historia

E
C
A
Innehåll
Musikgenrens funktioner historiskt och i samhället.
Du kan föra enkla resonemang om vilken betydelse en musikgenre har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse din musikgenre har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse din musikgenre har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Innehåll
Hur låter musiken i din genre?
Du visar att du känner till något om hur några musikgenrer låter
Du visar att du har stor kännedom om olika musikgenrer genom att exemplifiera detta
Du är välorienterad i många musikgenrer och du kan på ett bra sätt beskriva hur musiken låter
Innehåll
Hur beskriver du vad som kännetecknar din musikgenre?
Du kan i viss mån urskilja musikaliska karaktärsdrag i några musikgenrer så som betydelsefulla artister, instrument och låtar
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag i flera musikgenrer så som betydelsefulla artister, instrument och låtar
Du kan i hög grad urskilja och analysera musikaliska karaktärsdrag inom många musikgenrer, och känna igen betydelsefulla artister, instrument och låtar.
Delaktighet som åhörare.
Hur aktivt du lyssnar och därmed kan svara på frågorna!
Du lyssnar och kan stundtals uppmärksamma vad som sker i låtar (musikaliska förlopp)
Du lyssnar och kan till stor del uppmärksamma vad som sker i musikaliska förlopp och låtar
Du lyssnar och kan i hög grad uppmärksamma vad som sker i musikaliska förlopp, låtar och kan särskilja olika "sound"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: