Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter, träd och svampar

Skapad 2018-08-17 09:15 i Munkedalsskolan Munkedal
Kunskaper kring olika träd, insekter och svampar. Kunna jämföra, se likheter och skillnader. Kunna benämna namn på de olika arterna.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig fakta om insekter, träd, fåglar och svampar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet till att:

-Lära dig mer om insekter, träd och svampar

-Få kunskap om vad en insekt är och dess kännetecken

-Få kunskap om trädets delar

-Få kunskap om fåglar

-Lära dig insekternas livscykel

-Jämföra insekter/träd för att hitta likheter och skillnader mellan dem.

-Näringskedjor

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att göra en bedömning genom din förmåga att:

- Kunna känna igen några av våra vanligaste insekter och träd.

- Känna till vad som kännetecknar en insekt.  

- Känna till minst ett djurs livscykel

- Känna till tre svampar

- Jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan djuren, träden, fåglar och svampar

-Näringskedjor

-Känna till några fåglar

 

Vi kommer att göra en bedömning under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett test.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Se på film om insekter, träd och svampar

- Följa en insekts utveckling och dess olika faser

- Lära dig fakta kring arbetsområdet

- Skriva och läsa fakta om arbetsområdet

- Rita och pyssla om några av djuren

- Besök i naturen vid flera tillfällen

-Test där du får visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: