Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala/lyssna

Skapad 2018-08-17 09:19 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer under hela läsåret träna förmågorna att berätta muntligt, samtala och diskutera om olika ämnen. Vi kommer också träna på att lyssna när andra berättar.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

-Samtala och diskutera olika frågor, texter, händelser och ämnen.

-Redovisa muntligt och berätta om vardagsnära händelser för olika personer.

-Lyssna och återberätta I olika situationer.

-Ge och ta muntliga instruktioner

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer bedöma:

-din delaktighet under lektionstid

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Hela trean.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Tala/lyssna

Osäker
Kan till viss del
Säker
Jag kan hålla en muntlig presentation för andra.
Jag kan lyssna och ta till mig när någon håller i en muntlig presentation.
Jag förstår när någon läser en bok högt för mig.
Jag kan återberätta det jag hört i en bok någon har läst högt för mig.
Jag kan berätta om någon vardaglig händelse för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: