Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2018-08-17 09:20 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 Svenska
Under hela läsåret kommer du att få skriva olika texter som berättande, fakta och instruerande texter. Du kommer att använda olika stöd när du skriver som tankekarta, stödord och rubriker. Du kommer träna på att sammanfatta texter, skriva beskrivande texter och kunna förutspå handlingen. Du kommer också att träna på att ändra i din text efter checklista och respons.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

-skriva olika texter så att andra förstår.

-veta skillnaden mellan olika texttyper som berättande, fakta och instruerande text.

-använda olika slags stöd när du skriver.

-använda stor bokstav och punkt.

-skriva både på ipaden och med pennan.

-använda checklistan och få respons för att kunna förbättra din text.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer bedöma din förmåga:

-att ta ansvar för ditt skolarbete och arbetsmiljön.

-att ta till dig respons och ändra i din text.

-att skapa olika typer av texter (berättande, fakta och instruerande)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Hela trean.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva

Berättande text

Osäker
Kan till viss del
Säker
Jag kan läsa och förstå en berättelse och kan samtala om huvudbudskapet.
Jag kan göra en berättelsekarta
Jag kan göra en tankekarta för att förbereda en personbeskrivning
Jag vet hur berättelser är uppbyggda. (bron)
Jag kan använda läsbron som hjälp för att strukturera en egen berättelse.
Jag kan skriva en egen berättelse.
Jag kan gå igenom min text i efterhand och göra den bättre.

Faktatext

Osäker
Kan till viss del
Säker
Jag kan läsa och förstå enkla faktatexter.
Jag tittar på rubriker och bilder innan jag läser.
Jag stannar upp när det är något jag inte förstår.
Jag kan söka fakta och ta ut nyckelord.
Jag kan använda en tankekarta som stöd när jag skriver en faktatext.
Jag kan ta reda på fakta genom att undersöka.
Jag kan skriva en egen faktatext.

Instruerande text

Osäker
Kan till viss del
Säker
Jag kan skriva en beskrivning
T.ex hur man gör ett pappersflygplan
Jag kan skriva ett eget recept
Jag kan skriva en egen lekinstruktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: