Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik, makt och påverkan

Skapad 2018-08-17 09:24 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområde kring demokrati/diktatur och Valet 2014.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet sker beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. På skolan finns olika råd. Hur fungerar de? Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt? I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under augusti och september.

Innehåll

Mål

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Tid för arbetsområdet blir v. 34-37

Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati och andra former som t.ex diktatur. Här ska eleverna få reflektera och diskutera kring innehållet. De får också lära sig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.

Det kommer att bli diskussioner om olika samhällsfrågor, där åsikter och argumentation är en naturlig del. Ibland gör vi övningar där eleven får träna på att uttrycka sin åsikt och lyssna och förstå andras åsikter. Även träna på att argumentera skriftligt och muntligt för det man tycker och bemöta andras åsikter med respekt.Vi kommer att prata om olika ideologier. 

Vi kommer att läsa och se filmer om regering, riksdag och politiska partier. Eleverna kommer också att få kännedom om de största partierna i Sverige, deras symbol och vem som är partiledare. 

På skolan har vi olika råd där elevrepresentanter är med och fattar beslut. vi kommer att gå igenom hur det fungerar och dra paralleller med beslutande i riksdag och kommunfullmäktige.

Vi kommer tillsammans med de andra treorna på skolan gestalta hur ett val går till genom låtsaspartier som kommer att ha valpropaganda följt av att eleverna en och en får gå till vår vallokal och lägga sin röst. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid muntliga övningar i klassrummet  bedöms aktivitet och deltagande. 

Du kommer att skriva en argumenterande text som bedöms både i svenska och i samhällskunskap.

Vi har ett skriftligt prov där du visar att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring hur riksdag, regering och kommuner fungerar, hur ett val går till, vad politiska partier är, vad demokrati är för något.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Politik, makt och påverkan

Ny nivå
Ha kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och beskriver samband inom denna struktur
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva ENKLA samband.
Jag har GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva KOMPLEXA samband.
Använda ord och begrepp inom ämnet
Jag använder ord och begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Jag använder ord och begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Jag använder ord och begrepp på ett VÄL fungerande sätt.
Ha kunskaper om vad demokrati är och kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra ENKLA RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra UTVECKLADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra VÄLUTVECKLADE OCH NYANSERADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Att kunna uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor och kunna argumentera för sina åsikter
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med ENKLA RESONEMANG och TILL VISS DEL underbyggda argument.
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med UTVECKLADE RESONEMANG och RELATIVT VÄL underbyggda argument.
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med VÄLUTVECKLADE RESONEMANG och VÄL underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: