Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2018

Skapad 2018-08-17 09:28 i Treklangens skola Uppsala
Arbetsområde kring demokrati och valet 2018.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet tas beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. På skolan finns olika råd. Hur fungerar de?

Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt?

I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Vilket blev resultatet i riksdagsvalet och kommunvalet 2018?

Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under augusti och september.

Innehåll

Mål

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet under v. 34-38.

Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati och andra former som t ex diktatur. Här får du reflektera och diskutera kring innehållet. Du får också lära dig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.

Det kommer att bli diskussioner om olika samhällsfrågor, där åsikter och argumentation är en naturlig del. Ibland gör vi övningar där du får träna på att uttrycka din åsikt och lyssna och förstå andras åsikter men 

 Vi kommer att läsa om regering, riksdag och politiska partier bl a utifrån ett material vi beställt från Sveriges riksdag. 

På skolan har vi olika råd där elevrepresentanter är med och fattar beslut, därför kommer vi att  prata om hur det går till att fatta beslut. Vi kommer att försöka utveckla klassrådet med hjälp av elevernas kunskaper, idéer.

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid muntliga övningar i klassrummet  kommer jag att gå runt och lyssna och anteckna utifrån det jag ser och hör.

Ni får en skriftlig uppgift, i slutet av arbetsområdet, där du visar att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring hur riksdag, regering och kommun fungerar, hur ett val går till, vad politiska partier är, vad demokrati är för något.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Demokrati - Valet 2018

Ha kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och beskriver samband inom denna struktur
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva ENKLA samband.
Jag har GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva KOMPLEXA samband.
Använda ord och begrepp inom ämnet
Jag använder ord och begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Jag använder ord och begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Jag använder ord och begrepp på ett VÄL fungerande sätt.
Ha kunskaper om vad demokrati är och kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra ENKLA RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra UTVECKLADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra VÄLUTVECKLADE OCH NYANSERADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Att kunna uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor och kunna argumentera för sina åsikter
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med ENKLA RESONEMANG och TILL VISS DEL underbyggda argument.
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med UTVECKLADE RESONEMANG och RELATIVT VÄL underbyggda argument.
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med VÄLUTVECKLADE RESONEMANG och VÄL underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: