Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-17 09:29 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Inför Valet 2018 kommer vi att arbeta med riksdagspartierna, hur en demokrati fungerar samt fördjupa oss i Sveriges styrelsesätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera över hur jag som person kan påverka samhället jag lever i samt hur och varför samhället kan förändras på andra vis.
 • fundera kring demokratin, hur den fungerar och påverkar de beslut som fattas, varför den är viktig och vilka rättigheter och skyldigheter den ger oss.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa dina kunskaper om hur vårt samhälle fungerar, genom att fundera kring hur vårt samhälle styrs.
 • använda begrepp som hör till området.
 • genom exempel förklara hur du kan påverka samhället samt vad som kan hindra dig från att göra det. 
 • visa kunskaper kring vad demokrati är och hur den fungerar samt hur man fattar beslut på ett demokratiskt sätt.

Hur ska det bedömas?

 • fördjupningsarbete av ett riksdagsparti
 • reflektionsuppgift om möjligheter och begränsningar att påverka samhället
 • reflektion kring de olika riksdagspartierna och valprocessen

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma diskussioner och genomgångar i helklass och grupp
 • Eget arbete med skriv- och reflektionsuppgifter, samt arbete i grupp
 • Arbete med faktatexter och frågeställningar
 • Filmer
 • Följa den politiska valdebatten i media

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: