Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Läsförståelse åk 5

Skapad 2018-08-17 09:39 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering för arbetet med läsförståelse.

Innehåll

LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och kunna läsa mellan raderna. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Centralt innehåll

(årskurs 4-6)

 

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·         Att argumentera i olika samtalssituationer.

·         Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

·         Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

·         Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

·         Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Arbetssätt och bedömning

Vi kommer att arbeta texter från En läsande klass och med arbetsbok Läsförståelse B samt Bums Läsförståelse. Vi kommer att ha textsamtal och arbeta med att svara på frågor på ytan, under ytan och på djupet.  Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner och gemensamma samtal. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal samt att du visar att du kan svara på frågor kring texten.

Du kommer att få använda läsförståelsestrategier när du läser olika typer av text t ex:

–        att förutsäga (Spågumman)

–        att ställa frågor (Reportern)

–        att utreda oklarheter (Detektiven)

–        att sammanfatta (Cowboyen)

–        att se inre bilder (Konstnären)

 

 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt, det vill säga sammanfatta det du läst. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter. Du ska kunna svara på frågor på olika nivåer om texten och formulera skriftliga svar.

 

Utdrag ur kunskapskraven för åk 6 gällande läsning och lässtrategier

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: