Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 8E Fast Food

Skapad 2018-08-17 09:54 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Week 35-41 we are going to talk about fast food, healthy- and unhealthy lifestyles. Are you a fairly healthy person? How can people improve their health to get the most out of life?

Innehåll

What we will do in class:

* Read texts and listen to English

* Discuss what we read and listen to

* Write your own text based on your own experiences, and what we’ve learned from texts

Assessment:

* Your work with texts and your participation in discussions and listening exercises

* Writing assignment about how to improve your health 

 

Week

Monday (60 min)

Tuesday (60 min)

35

- Introduction

- Documentary + exercises

(http://www.youtube.com/watch?v=slwgXXVXM3I)

 

- Typical food in different countries 

 

- Grammar: Comparing adjectives

36

Josh’s adventures in Sweden + exercises

Writing exercise (The best/weirdest/worst food you’ve ever tasted)

 

37

-Americans are getting fatter + exercises

- Healthy food (class discussion)

- texts: A pinch of salt + let’s move

 

38

No English (Samtalsdag)

No English (samtalsdag 14.00)

 

39

- How to live a healthy life 

(discussion)

- Jamie Oliver and tax on sugar + discussion

 

Grammar: Adverbs

 

40

- Writing assignment

- Writing assignment

 

41

- Writing assignment

- Writing assignment

 

Med reservation för ändringar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Åsö 8E Fast Food

E
Förklaring: Du skriver på engelska och det går att förstå det du skriver även om det finns många grammatiska och språkliga misstag i din text. Enkla förbättringar: Enstaka ord som är felaktiga. Små grammatiska misstag och ordföljd.
C
Förklaring: Du använder dig av några av de ord och fraser vi lärt oss som passar till ämnet. Du börjar inte alla dina stycken på samma sätt och använder dig av några längre, mer avancerade meningar. Du följer instruktionerna till uppgiften så att det är ganska lätt att hänga med i din text. Du har ett visst flyt, men en del grammatiska och språkliga misstag förekommer i din text. Välgrundade förbättringar: Lägger till passande synonymer, försöker skriva längre mer avancerade meningar.
A
Förklaring: Du använder dig av ord vi lärt oss och varierar ditt språk genom att använda synonymer och mer avancerade ord, uttryck och meningar. Du följer instruktionerna så att din text flyter på och är lätt att följa med i. Du har flyt i ditt språk, men några få grammatiska och språkliga misstag förekommer i din text. Välgrundade förbättringar: Lägger till passande synonymer, försöker skriva längre mer avancerade meningar
Skriva
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: