Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - Kungarna och krigen åk 5

Skapad 2018-08-17 09:58 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Historia
En planering om medeltiden i historia åk 5. Vilka kungar och drottningar regerade i Sverige och Norden under medeltiden? Vad hände under Kalmarunionen och Stockholms blodbad?

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- förstå historiska sammanhang samt. få en uppfattning om olika tidsperioder, händelser och personer

- använda begrepp och ord som har med historia att göra

- reflektera över historia i olika sammanhang och från olika perspektiv

- tolka och värdera historiska källor

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att utgå från PULS Historia, textbok. Du kommer att få läsa texter, se filmer och svara på frågor (läsförståelse som en del av samarbetet med svenskan). Du kommer att få delta i klassdiskussioner och göra två presentationer om ord och begrepp.

Elevgruppens förslag på arbetssätt

Bedömning

Du ska kunna:

 • Berätta om hur människor levde på landet och i staden under medeltiden
 • Använda historiska begrepp och ord som har med medeltiden och ämnet historia att göra, t ex fridslag, adel, fogden, köpmän och kloster
 • Berätta om olika personer och händelser under tidsperioden medeltiden och diskutera deras betydelse för Sverige och andra länder runt Östersjön
 • Jämföra likheter och skillnader mellan människor under medeltiden och människor idag
 • Diskutera olika historiska källor och deras trovärdighet

Dokumentation

Du kommer att kunna visa dina färdigheter muntligt under klassdiskussioner. Genom redovisningar kommer du att få visa att du har kunskap om ord och begrepp (film/teater och Google Presentation/Creaza). Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: