Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Besonders wichtig - tyska åk 8

Skapad 2018-08-17 10:00 i Östra grundskolan Huddinge
Vi tränar på att presentera oss själva och andra, genom att tala om vad som är viktigt för oss. Vi fördjupar oss även i tysk musik.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde tränar vi att presentera oss lite mer ingående, genom att prata om vad som är viktigt för oss. Vi kommer även träna på att presentera någon annan, samt fördjupa oss i tysk musik.

Innehåll

Besonders wichtig - planering i tyska åk 8, v. 35-40

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Syftet med detta arbete är framför allt att du ska bli bättre på att interagera muntligt om vardagliga ämnen med någon annan på tyska, men även till viss del i skrift. Du ska även förbättra din läsförståelse.


- förstå och tolka innehållet i olika slags texter

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- anpassa språket efter olika mottagare

- reflektera över kulturella företeelser i tysktalande länder

...presentera dig själv och andra.

...berätta vad som är viktigt för dig och andra.

...plural av substantiv.

...uttrycket es gibt.

...några kända artister från tysktalande länder och deras musik.

Vi läser texter ur textboken Genau 3 och arbetar med dessa.

Du gör en egen skriftlig presentation av dig själv.

Du och en klasskamrat spelar in ett samtal där ni pratar med varandra om vad som är viktigt för er.

Vi tränar på ord och uttryck.

Vi lyssnar på tysk musik och läser lite om artisterna, och samtalar om dem.


Läsförståelsetest.

Din skriftliga presentation av dig själv.

Podden som du och en kamrat spelar in.

Glosförhör.

Samtalsövning om tyska artister.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska: Skriva, interagera, läsa + realia

F
E
C
A
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i texter vi läser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texter i läser.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i texter vi läser.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder med viss relevans det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord och uttryck).
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder på ett relevant sätt det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord, uttryck och formuleringar).
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord, uttryck, formuleringar och grammatik.)
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga, och du behärskar den grammatik vi har arbetat med.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enstaka enkla förbättringar.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enkla förbättringar.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enkla förbättringar. Du ser då till helheten, inte bara till enstaka kommentarer från läraren.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga. Du använder en text som stöd.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt. Du talar relativt fritt utifrån stödord.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt. Du talar relativt fritt och utan stödord.
Strategier för kommunikation
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du använder dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du använder dig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du använder dig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. Detta gör att konversationen flyter på utan större problem.
Realia
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du känner till och berättar i enkel form om någon person från ett tysktalande land.
Du känner till och berättar i enkel form om någon person från ett tysktalande land.
Du känner till och berättar översiktligt om någon person från ett tysktalande land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: