Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What is Geography?

Skapad 2018-08-17 10:07 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi
What does Geography look at? How is Geography different from your other subjects?

Uppgifter

  • What is Geography

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven redogör utförligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven utförligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
    Geo  C
  • Eleven redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
    Geo  A

Matriser

Geo
What is Geography?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysis
Communication
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: