Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Svenska år 4 Sandersdal 18-19

Skapad 2018-08-17 10:23 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Planeringen utgår från läromedlet Bums, samt en del annat material
Grundskola 4 Svenska
I svenska arbetar vi med materialet Bums där bl a områdena "Konsten att lära sig nya saker", "Skrivarskolan" och "Lust att läsa" ingår. Vi arbetar även med läsning både på grupp- och individnivå. Vi arbetar också med läsförståelse där vi läser olika texter, diskuterar och svarar på frågor på olika nivåer. Vi arbetar dessutom med att skriva olika typer av texter och muntlig framställning.

Innehåll

Svenska åk 4

Du kommer bl a att få lära dig om studieteknik, hur du botar skrivkramp, hur du blir en god lyssnare, var du hittar böcker och utveckla din läsning. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 • jobba med studieteknik
 • kunna skriva en intressant och välskriven historia/beättelse
 • lyssna och tala
 • läsa
 • dela in ord i ordklasser
 • tänka kritiskt kring det som du ser/läser i media och se över olika källor

Undervisningens innehåll

Vad?

 • studieteknik och att ta eget ansvar
 • bota skrivkramp, måla med språket, skiljetecken och stavning
 • våra verktyg för att bli en god lyssnare, konsten att läsa högt och kroppsspråket
 • om läsning
 • ordklasser, vokaler och konsonanter 
 • kommunikation, kontrollera källan och intervjuteknik

Hur?

 • Vi har genomgångar och diskuterar.
 • Vi läser texter och har textsamtal.
 • Vi jobbar med olika övningar. 
 • Vi skriver texter. 
 • Vi gör presentationer.

Detta kommer bedömas 

 • Hur du tolkar texter och urskiljer texters budskap.
 • Hur du bearbetar dina texter.
 • Hur du använder hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Hur du genomför muntliga presentationer.
 • Hur du planerar och för ditt arbete framåt.
 • Hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Bedömningen sker genom:

 • tester
 • samtalsövningar
 • skrivuppgifter
 • återkoppling och respons från lärare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: