Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, år 5, Ht 2018 - Vt 2019

Skapad 2018-08-17 10:30 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Lgr 11, Idrott och Hälsa

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Dans
 • Redskapsgymnastik
 • Ledarskap
 • Bollspel
 • Friidrott
 • Samarbete
 • Kondition
 • Styrka
 • Orientering
 • Friluftsliv
 • Lek
 • Nätspel
 • Styrka

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Dans - Genom att var delaktig under hela dansprojektet. OBS! År 9 även dansinspiratörerna
 • Redskapsgymnastik - Genom att vara delaktig under redskapsperioden och arbeta utifrån "övningspappret"
 • Bollspel - Genom att prova på och aktivt deltaga i de bollspel som presenteras under terminen
 • Friidrott - Genom att aktivt delta på friidrottsundervisningen samt friidrottsdagen
 • Styrka - Genom att delta på lektionernas styrke momeneten och förbättra dina resultat
 • Orientering - Genom att vara delaktig under orienteringsperioden samt att genomföra orienteringsdagen med godkänt resultat
 • Friluftsliv -  Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras
 • Kondition - Genom att delta på konditionstesten och sträva efter att förbättra sina äldre resultat samt få en förståelse för vikten av en god kondition och hur man kan påverka den 
 • Nätspel och lek - Genom att prova på och aktivt deltaga i de nätspel som presenteras under terminen
 • Styrka - Genom att  aktivt delta på styrkelektionerna samt förstå vikten av en god styrka och hur man kan påverka den
 • Samarbete - Genom att visa samarbetsförmåga inom samtliga idrottsaktiviteter

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa År 4-9, Almåsskolan

Bollspel & spelförståelse
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del för de olika bollspelen
Eleven har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad
Eleven visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad
Redskapsgymnastik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar aktivt och behärskar till viss del sammansatta motoriska grundformer (rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa)
Eleven deltar aktivt och behärskar relativt väl sammansatta motoriska grundformer (rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa)
Eleven deltar aktivt och behärskar väl sammansatta motoriska grundformer (rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa)
Friidrott
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer (kasta, hoppa och springa)
Eleven visar en relativt god teknik i olika moment och en god kroppskontroll
Eleven genomför olika moment med god teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver
Styrka
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken till viss del
Eleven deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl
Eleven deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl
Kondition (Uthållighet)
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner och anpassar tekniken till viss del
Eleven deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner och anpassar tekniken relativt väl
Eleven deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner och anpassar tekniken väl
Lekar och spelförståelse
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar kroppskontroll och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé
Eleven har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé
Eleven visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé
Dans
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar i danser och träningsprogram till musik och anpassar till viss del sina rörelser efter takt, rytm och sammanhang
Eleven visar god känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik
Eleven visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Nätspel
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter bästa förmåga och anpassar dina rörelser till viss del för de olika nätspelen
Du har en god grundteknik och anpassar din rörelseförmåga efter de olika nätspelens idéer och uppbyggnad.
Du visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar din rörelseförmåga väl efter de olika nätspelens idéer och uppbyggnad.
Orientering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan med viss säkerhet orientera dig i olika miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i olika miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel
Du kan med god säkerhet orientera dig i olika miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande !
Säkerhet och hänsynstagande
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: