Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karlslunds förskola avdelning Haren

Skapad 2018-08-17 10:31 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Grovplanering ht-18

Innehåll

Avdelningen Haren

Barngruppen består av 15 barn i åldrarna 1-2,5 år.

Vi är fyra pedagoger som jobbar på Haren.

 

Lärmiljöer

-Babblarna- figurer, böcker, mjukisdjur,

-Sagohörna- språk, sånger, böcker och musik.

-"Hemvrå" - en liten lägenhet i miniformat, där barnen kan leka olika rollekar och klä ut sig.

-Ateljé/Matsal - planerad aktivitet samt eget skapande

-Bygg och konstruktion - pussel, lego, bilar, figurer, tåg, duplo och träbitar m.m.

 

Vi arbetar aktivt med dessa miljöer och ändrar dess innehåll efter barnens intressen.

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt jobba i små barngrupper för att synliggöra varje barns lärande. Vi lägger stor vikt vid hur man förhåller sig till varandra och är en bra kompis.

Regler och förhållningssätt

Förhållningssätt

Vi...

-arbetar efter ICDP- Vägledandesamspel

-möter varje barn utifrån deras behov och förutsättningar.  
-pedagoger vägleder barnen i det social samspelet. Vilket betyder att vi finns med i barnens lek och de aktiviteter som vi gör med barnen.

-eftersträvar att barnen påbörjar, genomför och slutför i såväl lek som aktiviteter.

-uppmuntrar barnen att klä på sig själva i den mån de kan. Vi ska ta oss tid att låta barnen ta på sig själva. Det får ta den tid det tar. Processen till att komma ut är det viktigaste än att komma ut fortast möjligt.

-pedagoger arbetar för att stärka barnens självkänsla och självförtroende genom att skapa en trygg anknytning.

 

Rutiner

6.00 Förskolan öppnar, alla barn tas emot på avdelningen Haren

7.30 Frukost

8.00-8.30 Valfri aktivitet inne

8.30 Blöjbyte vid behov

8.45 Samling

9.00 Barnen ges tid att öva påklädning

9.15-10.20 Valfri eller planerad verksamhet ute

10.20-10.45 Blöjbyte/Samling

10.45 Lunch

11.30-13.30 Vila/sovstund

13:45 Mellanmål

14.00 Blöjbyte

14.30-16.30 Lärandelek ute/inne

16.30 Fruktstund

18.00 Förskolan stänger

 

Högtider-aktiviteter

Luciafirande - liten eftermiddagssamling med fika. 

Jul- pyssel, jullunch och julgransplundring.

Alla Hjärtans dag - pyssel.

Påsk - pyssel och Påsklunch.

Midsommarfirande- dans.

Förskolans dag, Karlslundsdagen, Bamseloppet, Baklängesmarschen, Rockasockorna m.m

 

Pedagogisk dokumentation och planering

Dokumentation

Vi dokumenterar verksamheten kontinuerligt genom bilder och texter. 

Vi har som mål att dela in barnen i mindre grupper för att vi lättare ska kunna se varje barns lärande.

Vi kommer synliggöra barnens utveckling och lärande genom vårt dokumentationsverktyg Unikum.

Vårdnadshavare har inlogg till unikum där de kan följa barnets utveckling och avdelningens dagliga verksamhet.

 

Projekt/tema

Vi på Haren arbetar med ett tema/ projektinriktat arbetssätt, vilket innebär att vi på olika sätt bearbetar det tema vi har beslutat oss för i arbetsgruppen tillsammans med barnen. Höstterminerna arbetar vi med att få en trygg barngrupp och lära känna varandra. En bit in på terminen startar vi upp projektarbete, vi kommer jobba med Babblarna. Detta görs på olika sätt utifrån läroplansmålen. Hur långt ett projekt ska sträcka sig bestäms av hur länge barnen visar sitt intresse för innehållet.

Barnet och barngruppen

På vår avdelning har vi bland annat aktiviteter som är planerade utifrån läroplanen.

På tisdagar har vi en tre årsgrupp tillsammans med avdelning Humlan. Vårt mål är att barnen ska bli trygga med båda avdelningens pedagoger och att de får vara med vänner i sin ålder. Vi vill få trygga barn inför överflytt till storbarnsavdelning till hösten 2019 .

Vi har vagnar som vi kan använda för att ta oss iväg på utflykt.

Vi använder takktecken som ett stöd för språkutveckligen.  

Samverkan med vårdnadshavare

För de som skolas in erbjuder vi inskolningssamtal efter några veckor, där vi stämmer av hur inskolningen gått.

Utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per termin.

 

Miljön

Vi anser att miljön ska stimulera barnen samt uppmuntra deras kreativitet och nyfikenhet. Utformningen av miljön sker kontinuerligt  efter barnens behov och intressen.

På vår avdelning finns de flesta leksaker och material på barnens nivå där de kan välja själva vad de vill göra. Dessutom har vi tagit kort på exempelvis spel, böcker och pussel, så kan barnen peka på det material de vill ha.

Både den inre och yttre miljön utgör en viktig och stor roll för barnets lärande. Hos oss ska barnen få möjlighet att bearbeta och kontinuerligt utvecklas med hjälp av att testa, undersöka, utforska, experimentera och konstruera samt leka och skapa.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: