Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Reisetagebuch - tyska åk 9

Skapad 2018-08-17 10:32 i Östra grundskolan Huddinge
I detta arbetsområde tränar vi på att prata om vad vi gör, har gjort och kommer att göra genom att skapa en egen resedagbok. Var och en fördjupar sig i en tysktalande stad, dit vi låtsas att vi tillbringar en vecka.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde tränar vi på att prata om vad vi gör, har gjort och kommer att göra genom att skapa en egen resedagbok. Var och en fördjupar sig i en tysktalande stad, dit vi låtsas att vi tillbringar en vecka.

Innehåll

Mein Reisetagebuch - planering i tyska åk 9, v. 35-40

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Syftet med arbetet är att du ska bli en bättre läsare på tyska, att du lär dig uttrycka dig mer självständigt i tal och skrift samt att du får koll på några tysktalande städer och viktiga platser i dessa städer.
- förstå och tolka innehållet i olika slags texter

- formulera dig och kommunicera framför allt i tal

- anpassa språket till mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsvillkor och kulturella företeelser i delar av världen där språket används

Du ska…

...ha förbättrat din läsförståelse, bl.a. genom att du har strategier för hur du ska ta dig an och förstå en text där du kanske inte känner till alla ord.

...ha utökat ditt tyska ordförråd.

...kunna berätta om din vistelse i en tysktalande stad i presens, perfekt och i futurum.

...känna till några tysktalande städer och sevärdheter i dessa.

...visa att du har strategier för hur du ska kunna uttrycka dig muntligt, så att du gör dig förstådd även när ordförrådet inte räcker till.

- läsa texter i läroboken Genau 4 som handlar om resor och aktiviteter.

- ha genomgångar om och träna på hur man uttrycker sig i presens, perfekt och i futurum.

- söka information om städer och platser i de tysktalande länderna.

- skriva egna manus om vår (fiktiva) vistelse i en viss stad.

- spela in en resedagbok, med bild och tal.

- föra samtal om våra (fiktiva) resor med varandra.


Genom din färdiga resedagbok, som lämnas in till läraren, samt genom mer spontana samtal om din “resa” (tillsammans med några klasskamrater).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska: Skriftlig och muntlig presentation + realia

F
E
C
A
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder med viss relevans det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord och uttryck).
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder på ett relevant sätt det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord, uttryck och formuleringar).
Du väljer bland de texter vi läst och lyssnat på och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet när du skriver din egen text (t.ex. ord, uttryck, formuleringar och grammatik.)
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
I din muntliga framställning uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga.
I din muntliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt.
I din muntliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga, och du behärskar den grammatik vi har arbetat med.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om din grammatik inte är helt korrekt.
I din skriftliga framställning uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga, och du behärskar den grammatik vi har arbetat med.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enstaka enkla förbättringar.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enkla förbättringar.
Efter feedback kan du bearbeta din framställning och göra enkla förbättringar. Du ser då till helheten, inte bara till enstaka kommentarer från läraren.
Realia
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du berättar i enkel form om platsen där språket används. Du nämner enstaka sevärdheter och viktiga platser.
Du berättar i enkel form om platsen där språket används. Du nämner några viktiga sevärdheter och viktiga platser.
Du berättar översiktligt om platsen där språket används. Du nämner flera viktiga sevärdheter och viktiga platser, samt lite mer information om dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: