👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati valet 2018

Skapad 2018-08-17 10:33 i Ilsbo skola Nordanstig
Vem bestämmer i Sverige? Och vad betyder demokrati? Varför röstar vi på olika partier och hur går det till? I arbetsområdet kommer vi att ta reda på mer om hur det fungerar.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Detta år är det val i Sverige den nionde september, därför ska vi arbeta och lära oss mer om vilka politiska partier som finns i Sverige och några politiska frågor. Vi kommer även att lära oss mer om vilket arbete regeringen och riksdagen utför och hur ett val går till.

Innehåll

Syfte se nedan under läroplanskopplingar.

 

målen för arbetsområdet:

Du ska:

 • Veta vad en demokrati är och hur demokrati fungerar

 • Känna till ord och begrepp kopplat till arbetsområdet

 • Känna till hur ett val i Sverige går till.

 • Känna till de största politiska partierna i Sverige.

 • Kunna förklara vad regeringens och riksdagens arbete är.

 • Känna till de största politiska partiernas symboler och beskriva några av partiets viktigaste frågor. 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.

 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.

 • tillverkar en partisymbol och para ihop partisymboler med partier och deras partiledare. 

 • titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen

 • Ha diskussioner kring demokrati och diktatur.

Bedömning:

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.

 • du kan redogöra för hur regeringen och riksdagen fungerar.

 • du kan beskriva de största partierna i Sverige och nämna några av deras viktigaste frågor.

 • du kan förklara och använda ord och begrepp kopplat till arbetsområdet.

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt-valet

https://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-valet

 

 

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift demokrati

 • Frågor demokrati

 • Frågor demokrati

 • Öde ö

 • Skrivuppgift demokrati

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Demokrati

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Vad demokrati står för kontra diktatur. (fakta, jämföra, konsekvens)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan även jämföra något av exemplen med diktatur.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan jämföra exemplen med diktatur. Du ser även att vissa handlingar i en diktatur kan få konsekvenser.
Demokratiska beslut
Hur demokratiska beslut kan fattas. (fakta, fördel-nackdel)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för ett sätt att fatta demokratiska beslut på.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för de båda sätten att fatta demokratiska beslut på.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för de båda sätten att fatta demokratiska beslut på.
Påverka beslut
Vilka kan påverka? Hur kan de påverka? (motivera)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon grupp som kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för grupper som kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för flera grupper som kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Riksdag/Regering
Deras politiska uppdrag. (fakta, samband)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för riksdagens/regeringens funktion.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för riksdagens/ regeringens funktion
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för riksdagens/regeringens funktion.
Ämnesspecifika ord
Användning av ord som hör till arbetsområdet
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.