Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologikurs 4 Åk 9 Genetik och evolution ht 2018

Skapad 2018-08-17 10:43 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Biologi

Här kommer du att få inblick i hur man ärver olika egenskaper,genteknikens värld och hur evolutionen har utvecklats

Innehåll

Mål

Förmåga: använda begrepp och modeller:

- Jag kan beskriva delar av cellens uppbyggnad, funktion och kan skilja på olika typer av celldelning.
- Jag kan förklara kromosomer, DNA, gener och hur den genetiska koden fungerar.
- Jag kan genetiska begrepp som dominant, recessiv, heterozygot, homozygot och mutation.
- Jag förstår den genetiska variationens betydelse för evolutionen.


Förmåga: granska information, kommunicera och ta ställning

- Jag kan resonera kring betydelsen av upptäckten av DNAmolekylen
- Jag kan förklara och diskutera kring genteknikens utveckling. Hur tvillingstudier kan användas för att se olika geners betydelse


Förmåga: genomföra systematiska undersökningar
- Jag har genomfört en undersökning och skrivit laborationsrapport
- Jag kan lösa genetiska problem med korsningsschema

Bedömning

Bedömning

 • Under perioden kommer vi att ha ett skriftligt prov.
 • Ni skall under perioden leta reda på en nyhet som handlar om, innehåller genetik i någon form. Nyheten skall ni redovisa inför klassen samt lämna en kopia på till mig.
 • Vi bedömer också er delaktighet och hur ni samtalar och diskuterar under lektionstid.
 • En hemuppgift skall göras och lämnas in och/eller redovisas
 •  

Undervisning

Genetik betyder läran om arvet. Evolution läran om arternas uppkomst. Under vår första biologikurs kommer du att få lära dig ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Vidare om genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor. Vi kommer titta närmare på livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Undervisningen kommer ske genom föreläsningar, labbar, diskussioner och filmer

Uppgifter

 • Hemuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Kunskapskrav i biologi, åk 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är…......... ... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Biologins metoder och arbetssätt

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Biologi i natur och samhälle

Eleven har kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om ärftlighet. Resonemangen är
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara samband
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa samband
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa samband
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: