Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, natur och djur åk 6

Skapad 2018-08-17 10:45 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Du ska få inblick i svamp, insekter tex spindlar samt myror, djur, fåglar, alger och växters liv. Hur dessa samverkar med varandra och vad de har för betydelse för naturen? Du ska bland annat få lära dig några namn på vanligt förekommande arter av svamp, växter, insekter och djur i närmiljön. Vi ska göra fältundersökningar, sortera och gruppera olika arter. Du ska också få bli "expert" inom en av våra arter.

Innehåll

Syfte

Kursplanens syfte
Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor ”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.”

Undervisning- Hur?

Vi kommer att arbeta utifrån boken om biologi samt med arbetsuppgifter i arbetsboken, du kommer även få utför enkla fältstudie och undersökningar där resultatet ska dokumenteras i en labbrapport.

Bedömning

 • Du ska visa grundläggande kunskaper genom att visa dina utvecklade kunskaper på ett skriftligt prov.
 • Du ska kunna genomföra enkla fältstudier utifrån givna planeringar.
 • Du ska kunna göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.

Konkretisering av mål

 • Du ska få inblick i svamp, algers insekter, djur och växters liv. Hur dessa samverkar med varandra och vad de har för betydelse för naturen. 
 • Du ska kunna några namn på vanligt förekommande arter av svamp, växter och insekter och djur i närmiljön. 
 • Du ska dokumentera dina undersökningar av svampar, växter och djur med bilder och text. 
 • Du ska få öva på att identifiera, sortera och gruppera djur, svamp och växter. 
 • Du kan förklara vad begreppen ekosystem, livscykel och näringskedja.

 

Så här ska jag göra för att nå målen

 • lyssna noga vid genomgångar och filmer
 • ställa frågor kring det du vill veta mer om 
 • lära dig de viktigaste begreppen inom arbetsområdet t ex ekosystem, biologisk mångfald, organism m fl.
 • kunna motivera olika systematiseringar (sorteringar)
 • läsa och träna på texter som du får i läxa
 • träna dig i att fundera kring hur de ekologiska sambanden i naturen ser ut (vilka olika funktioner har olika arter?)
 • har roligt under tiden du lär dig!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: