Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är det sant?

Skapad 2018-08-17 11:19 i Östergårdsskolan Halmstad
Planering för tema om källkritik
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi möts varje dag av information på nätet så som sociala medier. Det kan vara filmer på Youtube, filmer på Facebook eller texter i olika tidningar. Hur vet vi vad som är sant och kan vi ta reda på sanningen? Vilken kunskap behöver vi för att inte bli lurade?

Innehåll

De stora frågorna är:

Hur kan information från olika källor kritiskt värderas?

Hur kan information sökas?

Viktiga begrepp:

Källa, källkritik, syfte, värdera, trovärdighet, förstahandskälla, andrahandskälla, vinklad, objektiv, äkta, tolkning, perspektiv, tid, skriven, tryckt, muntlig

Förmågor du kommer utveckla:

Analysförmågan när du tränar dig på att värdera en källa utifrån olika perspektiv och olika tolkningar

Kommunikativa och begreppsliga förmågan när du muntligt tränar dig på att värdera och diskutera olika källors trovärdighet

Förmågan att hantera information när du tränar dig på att söka och kritiskt granska olika källor

Metakognitiv förmåga när du tränar dig på att fundera över om information från olika källor är viktig eller inte

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer arbeta i grupper och helklass där vi i diskuterar

Vi kommer söka källor på internet

Vi kommer titta på filmklipp

Detta kommer jag att bedöma:

Att du kan söka, välja ut, och sammanställa information från källor och för då resonemang om informationens användbarhet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: