👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018/SHK åk 5

Skapad 2018-08-17 11:20 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kör igång med samhällskunskap detta läsår på grund av valet som sker 9/9. Vi kommer att ägna oss åt valprocessen/demokrati under augusti och september.

Innehåll

Förmågor som utvecklas är att kunna:

-analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

-reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll:

Information och kommunikation

-Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Beslutsfattande och politiska idéer

-Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

-Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

Arbetssätt:

Del 1 är en gemensam del där vi fokuserar på:

Material som vi fått från Sveriges riksdag.

Tidningen "Valet 2018" utgiven av 8 sidor (sajt med lättskrivna nyheter på svenska).

8sidor.se

riksdagen.se/lättläst/demo

val.se

Lärfilmer från SLI ”Dröm om demokrati”, UR.se

Samhällskunskapsboken med tillhörande uppgifter rörande kapitlet "Demokrati".

Dessutom följer vi med i nyheterna hemma gällande valprocessen!

 

Del 2 blir klassen indelade i olika grupper:

Eleverna ska hitta på egna "vallöften" och kunna argumentera för dem med hjälp av en ppt-presentation med bild och text som ska försöka locka så många som möjligt att tycka lika. Del 2 avslutas med debatter mellan partierna utifrån olika vallöften. Då integreras argumentation i ämnet svenska också.

Åk 6 kommer också på besök och berättar om deras fantasipartier där klassen ska vara kritiska och ställa frågor till dem. Besöket avslutas med att 5a får rösta fram det parti de gillade bäst av sexornas fantasipartier.

 

Bedömningsunderlag:

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

- din aktivitet på lektionerna,

- dina skriftliga och muntliga uppgifter,

- din PPT-presentation vad gäller innehåll, framförande, bild och tydlighet,

- din förmåga att kunna argumentera för ”dina" vallöften",

- provet på kapitlet om demokrati i Shk-boken.