Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-08-17 11:24 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 6 Engelska
Läsårsplanering för åk 6 i engelska.

Innehåll

Övergripande indelning av arbetsområden som vi kommer att arbeta med under läsåret.

Arbetssätt:

- Film

- Textbearbetning

- Hörövningar

- Läsförståelse

- Skrivuppgifter 

- Samtalsövningar

- Genomgångar

När du slutar åk 6 ska du ha gått igenom följande områden samt ha tillgodogjort dig följande kunskapsområden:

Förtydligande och exemplifiering av det centrala innehållet:
 • Kommunikation i tal och skrift som berör den:

 • Presentation av sig själv.

 • Presentation/beskrivning i tal och skrift av intresseområde/personer mm.

 • Ge en vägbeskrivning men prepositioner (ex. towards, between)

 • Dialoger där du framför en åsikt, erfarenhet, känsla

 • Ställa och besvara frågor och kommentera (Do? Does? Did)

 • Bygga vidare på någon annans kommentar

 • Rak ordfölj

 • Lyssna på talad engelska:

 • Lyssna på på texter från olika medier kunna visa att du förstått innehållet genom att muntligt och skriftligt kommentera innehållet.

 • Läsa och förstå texter om ämnen som är välbekanta.

 • Visa att du förstått genom att muntligt och skriftligt besvara frågor och kommentera på enkel och tydlig engelska.

 • Kunna välja och läsa enkla texter.

 • Grammatik:

 

 • Enkla verb i presens

 • Substantiv, sing/plur

 • Enkla prepositioner

 • Lägesord

 • Enkla negationer (don´t / can´t)

 • Personliga/Possessiva pronomen (my-mine, your-yours)

 • There is/are, There isn´t/aren´t

 • Verb presens i tredje person singular (like - likes)

 • Substantiv bestämd/obestämd form

 • Verb i pågående form (-ing form)

 • Komparation av enkla adjektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: